Detta projekt syftar till att bidra till social rehabilitering av intagna och förverkligandet av deras rätt till kommunikation.

Men medan detta är så fångar som mer än en miljon bland de ryskspråkiga befolkningen, laglig tillgång till Internet inte har.

Men sidan är gjord. Det är osannolikt att vi kommer att få en stor publik här, men även om det skulle vara till hjälp för en person, kommer att hjälpa honom att hitta en älskad och att återvända till ett normalt liv, så att arbete inte var förgäves.

För dem som inte har tillgång till Internet, kommer att förses med adresser för brev och blanketter kommer att publiceras på webbplatsen för gratis.

Webbplatsen är en tjänst för de som går i första hand till för häktade och fångar, även om vi inte har för avsikt att begränsa någon av de andra kategorierna.

Fångar har alltid varit berövad kommunikation

Anledningen är inte bara tekniska problem, problemet är attityden i samhället till fångar. introduktion till fången det enda halmstrå som han tyr sig till i hopp om att inte förlora sig under åren av isolering

About