Många människor i våra liv som har svårt att hitta en lämplig person av sitt medborgarskap i den omedelbara omgivningen.

Projektet»ANEM»är avsedda för att ansluta två personer som delar Outlook, attityder, intressen, traditioner och dess folk. Med hjälp av vår tjänst, Tatarer hitta mig ett par: lära, kommunicera, möta och skapa en familj.

Det råkar vara så att familjer där makarna hör till olika nationaliteter och religioner, för att söka en kompromiss eller av andra skäl upphör att uppfylla de nationella traditioner, i resultatet, båda makarna gradvis glömma den kulturella riter och seder i sina folk. I många fall finns det en oenighet om religiösa skäl som hänför sig till olika frågor, från kommunikation med släktingar innan du väljer ett namn för ditt ofödda barn.

Det huvudsakliga målet med projektet: att förena Tatarer i någon del av landet, att skapa en familj Unionen, med bevarande av det nationella traditioner.

Vi vill att kulturella värderingar, seder och kultur i tatariskt folk och andra folk, är inte förlorade och inte glöms bort, men som gått i arv från generation till generation

Allt ligger i våra händer

About