submit


Det råkar vara så att familjer där makarna hör till olika nationaliteter och religioner, för att söka en kompromiss eller av andra skäl upphör att uppfylla de nationella traditioner, i resultatet, båda makarna gradvis glömma den kulturella riter och seder i sina folk. I många fall finns det en oenighet om religiösa skäl som hänför sig till olika frågor, från kommunikation med släktingar innan du väljer ett namn för ditt ofödda barn.

Det huvudsakliga målet med projektet: att förena Tatarer i någon del av landet, att skapa en familj Unionen, med bevarande av det nationella traditioner. Vi vill att kulturella värderingar, seder och kultur i tatariskt folk och andra folk, är inte förlorade och inte glöms bort, men som gått i arv från generation till generation. Allt ligger i våra händer!

About